FOR SEO

FOR SEO

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ, HỦY, HOÀN TIỀN

Ngày đăng: 28/02/2023

Chính sách đổi/trả vé và hoàn tiền

Khách hàng hoàn toàn có quyền hủy đặt chỗ hoặc đổi trả vé tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ chuyến xe mà khách hàng đã đặt vé khởi hành.

Chính sách Đổi Trả, Hủy vé áp dụng như sau:  

1. Tất cả những trường hợp khách hàng tự ý huỷ vé không do lỗi nhà xe đều không được hoàn lại. 

2. Khách hàng được thay đổi bảo lưu vé trong vòng 1 tuần so với thời điểm trên vé đã đặt trước đó khách hàng không đi cũng như phải thông báo trước cho nhà xe. Trường hợp khách báo muộn quá giờ khởi hành trên vé thì sẽ bị tính là vé hủy không hoàn lại.

3. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số: 19002867

FOR SEO

Tổng đài hỗ trợ

19002867